Tuesday, 15 July 2014

गजल

गजल - 9

मूड हमर किछु गरबर अछि
बोल हुनक बड करगर अछि

सूनि हुनक बोली बुझलौ
बाप ब​ऽरक बड धरगर अछि

दाँत टुटल मूँहक सभटा
पाइ बेर धरि दतगर अछि

रीति कोन बेटा बेचब​
गप्प हमर धरि खरगर अछि

राम कतय बेटी ब्याहब​
गाम​-गाम में अजगर अछि

सभ पाँतिमे मात्राक्रम – 2121+2222
© राम कुमार मिश्र

गाम: रमौलीबहेड़ादरिभंगा

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों