Wednesday, 18 December 2013

गजल

हम ईर घाट
तों वीर घाट

चुभकू कनेक
मिठ खीर घाट

घूसक नदी तँ
जंजीर घाट

बंदूक संग
छै तीर घाट

देहात नग्र
बेपीर घाट

सभ पाँतिमे  2212+1 मात्राक्रम

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों