Sunday, 16 February 2014

अपने एना अपने मूँह-23


मास जनवरी २०१४मे कुल ३८टा पोस्ट भेल जकर विवरण एना अछि---

राम कुमार मिश्रजीक २टा पोस्टमे २टा गजल, राजीव रंजन मिश्रजीक ११टा पोस्टमे ११टा गजल, अमित मिश्रजीक ६टा पोस्टमे ६टा गजल, ओमप्रकाशजीक १टा पोस्टमे १टा गजल, कुंदन कुमार कर्णजीक ३टा पोस्टमे २टा गजल आ १टा भक्ति गजल, जगदानंद झा मनु जीक १टा पोस्टमे १टा गजल, मिहिर झाजीक १टा पोस्टमे १टा रुबाइ, आ आशीष अनचिन्हारक १३टा पोस्टमे १टा आलोचना, ३टा सम्मान संबंधी, २टा गजलकार परिचय,१टा अपने एना अपने मूँह एवं ६टा गजल आएल।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों