Monday, 17 February 2014

गजल

पूड़ी बनलै गोल गै
बाजू मिठगर बोल गै

पूड़ी गेलै पेट मे    
नाचब सौंसे टोल गै

होली एलै दोग से
बजतै तासा ढोल गै

ममता तोहर चान सन
कोना लगतै मोल गै


२२२२ २१२

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों