Wednesday, 5 February 2014

रुबाई


मायाजाल पसारल जगमे  
भैयारीक लडायल  जगमे 
बिन खंजरक बहल छै शोणित  
बैसल राज चलायल जगमे 

२२२१ १२२ २२

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों