Wednesday, 26 February 2014

गजल

बाल गजल

सोना हमर बुधियार सन
मंदिर महँक जैकार सन

भोजन भगत बदमाश छै
काजक समय बेकार सन

भुसबा तिलबा लाइ धरि
सदिखन तँ चूबै लार सन

बिनु पाइकेँ ने बात छै
आगू बनत पैकार सन

इस्कूल नै जेतै मुदा
नम्बर तँ चाही भार सन

सभ पाँतिमे 2212+2212 मात्राक्रक अछि।

मतलाक पहिल पाँति हेलो मिथिलामे सुनल गीतसँ प्रेरित अछि।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों