Thursday, 12 January 2012

गजल

प्रेमिक नोर छै गजल
प्रेमक शोर छै गजल

भगवानक चर्च कखनो
कखनो प्रीतमक ठोर छै गजल

बसातक कादो नहि बुझू
सावनक मोर छै गजल

तुकबंदी जौ सही बइठा
तखैन चितचोर छै गजल

आन भाषा में जे कहियौ
मैथिली में माछक झोर छै गज़ल

रस-रूप श्रद्धा औ समर्पण
देखू सबहक घोर छै गजल

समाजक सभ रूढ़ी केर
बुझियौ त तोड़ छै गज़ल

बान्है छि त बान्हू "रौशन"
मुदा सागरक छोर छै गजल

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों