Wednesday, 6 February 2013

2013 केर "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान"क लेल मुख्यचयनकर्ता ( बाल गजल लेल)

आधिकारिक रूपसँ बर्ख 2013 केर "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान"क ( बाल-गजल )  लेल मुख्यचयनकर्ताक रूपमे श्री परमेश्वर कापड़ि जीक  सहमति भेटि गेल अछि। एहि सम्मानक घोषणा हरेक सालक तिला-संक्रांति दिन कएल जाइत अछि।  श्री परमेश्वर कापड़ि संपूर्ण नेपाल आ भारतमे बाल साहित्यक मर्मज्ञ बूझल जाइत छथि। आ बाले साहित्यक केर उपर हुनक रिसर्च सेहो छन्हि।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों