Monday, 4 February 2013

रुबाइ

रुबाइ-159

पाथरक छाती फाड़ि दिअ जँ हिम्मत रहत
अम्बर एतऽ उतारि दिअ जँ हिम्मत रहत
बिनु हिम्मतक मनुख पशुओसँ बेकार छै
सबटा कुरीति झखारि दिअ जँ हिम्मत रहत

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों