Tuesday, 27 September 2011

गजल

दूध दुहैय्या गाय चरैय्या नाच नचैय्या नचबेइ या
रास रचैय्या कन्स बधैय्या कृष्ण कन्हैय्या नचबेइ या |

हर हरैय्या धान कटैय्या आम तोरैय्या नचबेइ या
भूख लगैय्या मोन मखैइय्या राम तोरैय्या नचबेइ या |

नाव खेबय्या गीत गवय्या पार लगैय्या नचबेइ या
रूप देखैय्या लाज करैय्या नेह बनैय्या नचबेइ या |

बाट तकैय्या घर बसैय्या पेट भरैय्या नचबेइ या
वंश चलैय्या मोह करैय्या श्राद्ध करैय्या नचबेइ या |


पाठ करैय्या कथा कहैय्या देव देखैय्या नचबेइ या
आगि दियेय्या दान करैय्या पार लगैय्या नचबेइ या |

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों