Thursday, 1 September 2011

रुबाइ

गणेश चतु्र्थिक शुभकामना दैत एकटा रुबाइ
जे गण बनथि आ बनाबथि से गणेश
जे भव उतरथि आ उतारथि से गणेश
हिनकर बादेँ तँ ब्रम्हा, विष्णु आ महेश
जे माए-बापक महत्व जानथि से गणेश

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों