Saturday, 6 October 2012

रुबाइदेह प्राण सबटा      बाबूजी देलन्हि 
जे किछु छी एखन बाबूजी केलन्हि
अपने रहि भूखे     हमर पेट भरलन्हि
सुधि अपन बिसरि हमरा मनुख बनेलन्हि

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों