Wednesday, 3 October 2012

" गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" क समीक्षा, आलोचना, समालोचना लेल मुख्य चयनकर्ता

हमरा ई सूचित करैत अपार हर्ख भए रहल अछि जे " गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" ( समीक्षा, आलोचना,समालोचना प्रभाग) लेल मुख्य चयनकर्ताक रूपमे श्री राजदेव मण्डल जी अपन सहमति दए देलथि अछि। श्री राजदेव मण्डल जी राजदेव प्रियंकर केर नामसँ हिन्दीमे उपन्यास आ गजल लिखै छथि, आब मैथिली गजलकेँ हिनकासँ बड्ड आश छन्हि।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों