Monday, 8 August 2011

चयनकर्ता

"अनचिन्हार आखर" परिवार लेल इ खुशीक गप्प जे तिला-संक्रान्ति 2012मे जे पहिल "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा" पुरस्कार देल जाएत तकर अंतिम चयन मैथिलीक सुप्रसिद्ध गजलगो श्री सियाराम झा "सरस" करताह। आइ हम हुनका सँ चयनकर्ता बनबाक आग्रह केलिअन्हि जकरा ओ मानि लेलाह। " अनचिन्हार आखर" परिवारके दिससँ हुनका धन्यवाद ।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों