Saturday, 22 October 2011

उपेन्द्रनाथ झा "व्यास" रूबाइयात-ए-ओमर खैयाम (मैथिली पद्यानुवाद-सौजन्य मयंक झा)

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों