Wednesday, 12 December 2012

रुबाइ

रुबाइ-128

जादू कोन चलल रोगाह लड़ि रहलै
एगो चूट्टीसँ तँ हाथी बजरि रहलै
छै तागत संकल्पक आत्मविश्वासक
तेँ अदना बानरसँ लंका जड़ि रहलै

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों