Saturday, 25 February 2012

गजल


हरियाली देख हरियर मोन भ' जाइ यै ,
बंजर धरा देख बज्जर मोन भ' जाइ यै ,
जँ आमक गाछी मे एक्को मिनट बिताएब ,
मिठ पवन सँ मिठगर मोन भ' जाइ यै ,
जँ खेत मे देखै छी झुमैत गहूँमक बालि ,
सरसोँ फुल सँ रसगर मोन भ' जाइ यै ,
घरक आगू गुलाबक उपवन सजेलौँ ,
आब एत्तै करब गुजर मोन भ' जाइ यै ,
लोभी लोक लाजो नै करै छथि गाछ काटि क' ,
देख क' "अमित" गड़बड़ मोन भ' जाइ यै . . . । ।
अमित मिश्र

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों