Friday, 17 February 2012

गजल

प्रस्तुत अछि आशिष अनचिन्हार जीक देल गेल पाँती सँ बनल गजल ....
जल्दी टुटी गेलासँ दर्द नै होइ छै ,
जल्दी जुटी गेलासँ फर्द नै होइ छै ,
जिनगी मे जौँ और किछ नै केलक ,
रोटी आनि लेला सँ मर्द नै होइ छै ,
सौँसे देह उघारे छै कोनो बात नै ,
लुंगी पेन्हला सँ बेपर्द नै होइ छै ,
मौसम कतबो पलटी खाइ छैक ,
मनुष्यक हृदय सर्दनै होइ छै ,
दुनियाँ लेल अहाँ कतबो छी क्रुर ,
माँ के पुजलासँ बेदर्द नै होइ छै ,
माँग मे सेनुर नै माटि भरि दियौ ,
माटीयो पड़लासँ गर्द नै होइ छै . . . । ।
अमित मिश्र

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों