Monday, 7 May 2012

रुबाइ


रुबाइ-4

बरू बिनु दबाइ चलि गेलै ओकर जान

श्राद्ध तऽ मुदा करजा लऽ भेलै गौदान

खाय अधहे पेट कटलक जिनगी सकल

मरल तऽ सौजनी मारैत छै सुरकान ।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों