Monday, 7 May 2012

गजल


गजल-३६

किछु बात एहन जे कना गेल हमरा

जिनगीक नव माने सिखा गेल हमरा

सपनाक दुनिया छलहुँ झूलैत झूला

तखनहि उठल बिर्ड़ो जगा गेल हमरा

पालन अपन पेटक  करैए  कुकूरो

आनोक हित जीबू बुझा गेल हमरा

अप्पन हरख हरखित रहैछै सभ क्यो

अनके दुखहि कानब बता गेल हमरा

"चंदन"मनुज जीवन बितै नहि अकारथ

जिनगीक सभ मकसदि गना गेल हमरा

2212-2212-2122  

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों