Monday, 7 May 2012

रुबाइ


रूबाइ-2

लोक भूखले पेट चिकरैछ बाट पर

छै ढ़करैत सरकार सूतल खाट पर

निन्न टुटैछै नेताक आब केवल

कोनो आम जनतासँ लागल चाट पर ।         

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों