Thursday, 17 May 2012

गजल


बुझाइ नै अछि बात जे कोन अभिप्राइ छै
कटै अपनोकेँ पाछू ने कोनो सम्प्रदाइ छैगनै अछि पाइ केर सदिखन आँखि खोलि
काजक बेरमे देखिऔ लागत औंघाइ छैमातल छै दिनोमे कैंचाक जोगारक लेल
मंगनी बला काजकेँ पुछिऔ तँ खौंझाइ छैसटू किरानी बाबूसँ घूस केर गप्प लेल
पाइ लैते अनर्गलो काज पूरा भजाइ छैसंत रहै छै सभ उपरसँ देखलापर
पकड़ेला पछातिये किओ चोर कहाइत छैआखर---16No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों