Friday, 18 May 2012

गजलकार परिचय शृखंला भाग-10


अनंत बिहारी लाल दास"इन्दु"1928-2010

प्रकाशित पोथी (मात्रगजलक दए रहल छी एहिकेँ अतिरिक्तोहिनक पोथी सभ छन्हि)
1) नवीन मैथिलीगजल-----शाइर अनन्तबिहारी लाल दस "इन्दु"
2) मधुर मैथिलीगजल------शाइर अनन्तबिहारी लाल दस "इन्दु"
( इन्दु जीक संग्रहकजानकारी हमरा सरस जी द्वाराभेटल अछि हलाकिं हुनको लग दूनूसंग्रह नै छन्हि)
उपल्बधि----
2007मे- अनन्तबिहारी लाल दास “इन्दु जीकेँ”(युद्ध आ योद्धा-अगमसिंह गिरि, नेपाली)लेलसाहित्य अकादेमी मैथिली अनुवादपुरस्कार प्राप्त भेलन्हि।2 comments:

  1. बड्ड नीक, पहिने नञि बूझल छल ।

    ReplyDelete
  2. धन्यवाद , एही दुआरे ई श्रीन्खला छैक

    ReplyDelete

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों