Wednesday, 1 August 2012

गजल

प्रस्तुत अछि मुन्ना जीक ई बाल गजलअ सँ अनार अछि मिट्ठ कसगर

आ सँ आम लागैए बड्ड रसगरपिज्जा बर्गर तँ घुसि गेल मोनमे

केखनो कतौ दबा दैछ असगरशिक्षा माध्यममे अंग्रेजी भेल हावी

फैशन अंग्रेजिया छै रभसगरपीढ़ी नवकाकेँ नव रूपेँ सजाउ

अपन संस्कृति भ' गेल अजगरतकनीकी ज्ञानमे नेना बढ़ए आगू

पितोक मोन होइछ हुलसगरवर्ण-----13

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों