Monday, 16 April 2012

गजल

पसरल छै शोणित सगरो बाटपर
घर-आँगन-बाड़ी-झाड़ी घाटपर


हम ठाढ़े रहि गेलहुँ बिनु दामकेँ
देखू बड़का अजगुत ऐ हाटपर


बाबा बनि चूसू सभहँक खून आ
धरमोकेँ छोड़ू बिच्चे बाटपर


कागतपर बनलै हस्पीटल सुनू
सौंसे रोगी सूतल छै खाटपर


भीजल आँचर तहिये गेलै सुखा
जहिया बैसल कौआ ऐ टाटपरदीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ-ह्रस्व-दीर्घ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों