Thursday, 1 March 2012

गजलक इस्कूल भाग-4


गजलक एकटा पाँति दए रहल छी। जे केओ गोटे साँझ ७ बजे धरि पूरा करताह। हुनका इ पाँति रचनाक रूपमे सौंपि देल जेतन्हि। इ पाँति एना अछि-----

गजब तोहर रूप गजब तोहर सिंगार गे छौंड़ी

सरल वार्णिक बहर-----20-वर्ण
· · · 23 January at 14:29

  • मिहिर झा गजब तोहर रूप गजब तोहर सिंगार गे छौंड़ी
   कोना के करियौ हम चेहरा तोहर दीदार गे छौंड़ी

  • मिहिर झा कामरूप के कय वरण एतेक इतराईत छे़ तू
   ठुमकि ठुमकि जाइ छे कतय तोहर अभिसार गे छौंड़ी

  • मिहिर झा वसंत ऋतु मे भेल वासन्ती गमकैत तोहर काया
   इन्द्र देव के मोहित कय के गबै छे मल्हार गे छौंड़ी

  • मिहिर झा सर्वस्व लुटेलौ तोरा पर अप्पन किछु नहि बांचल
   आस तकबौ जिनगी भरि नै कर तू इन्कार गे छौंड़ी

  • मिहिर झा रुक्मणी देखल रंभा देखल देखल शहर क छौंड़ी
   पासंगो भरि नहि छौ कोई आई एहि संसार गे छौंड़ी

  • Ira Mallick गजब तोहर रूप गजब तोहर सिँगार गे छौँरी,
   तैपर तिरछि नजरिया मारै सौ सौ कटार गे छौँरी।
   23 January at 17:53 via Mobile · · 6

  • Ira Mallick एहन बालि छौ उमिरिया कोना लचकै छौ कमरिया,
   एना चलभि बीच बजरिया मरतै संसार गै छौँरी।
   23 January at 18:46 via Mobile · · 4

  • Ashish Anchinhar vah----bahut neek ira ji

  • Ira Mallick छौ ठोर गुलाबी बसँती तोहर गाल गुलाबी बसँती,
   सुँदर बदन तोहर छौ गुलाब के भँडार गे छौँरी।
   23 January at 19:06 via Mobile · · 4

  • Arvind Kumar Jha mihir chacha aur ira ji ke jawaab nai ,,gazab ,,No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों