Friday, 6 July 2012

रूबाइ

रूबाइ -81

टूटल सड़क पर कसरत करैत गाम छी
पोलपर सजल लत्ती देखैत गाम छी
साँपक विष उतारै लेए चाटी चलै
ग्यानक अभाव सँ अकाल मरैत गाम छी

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों