Tuesday, 31 July 2012

रूबाइसप्पत खा हम जतबे दूर भागै छी
नेहक झड़कल हम ओतबे लागै छी
बोतल संग दबाइ लै छी बिसरै लेल
तैयो पिड़ित भ' क' महिनो भरि जागै छी

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों