Monday, 30 July 2012

गजल


बाल-गजल-१४

भोर भेलै शोर भेलै

काँचे निन्न खोर भेलै


माघ मास शीत जल

दहो-बहो नोर भेलै


काँट कंठ मे गड़लै

भोग नहि झोर भेलै


भैंस भेलै पारी तरे

छाल्ही डाढ़ी घोर भेलै


थारी बाटी पिटैत छै

माय मोन घोर भेलै

---वर्ण-८----

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों