Friday, 6 July 2012

रूबाइ

रूबाइ -82


अन्हार जीवन इजोर केलौँ गुरू नमन
ग्यानक नव दर्शन करेलौँ गुरू नमन
जे बाट छल अनचिन्हार हमरा लेए
ओ बाट के चिन्हार क' देलौँ गुरू नमन

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों