Saturday, 21 July 2012

गजल


बाल गजलपढि लिखि कए बौआ बाहर रहतै
सत बाबा के कहल आखर रहतै

दिन पलटतय हमरो सबहक
भरल घर नोकर चाकर रहतै

लक्षण करम एकर लागैत अछि
बौआ सबतरि भए धाकर रहतै

मोनक हमरो सुनथिन भगवान
करेज अपन भए चाकर रहतै

माय बहिन खानदानक पुरतय
बौआ सबहक लेल सागर रहतै

बढ़तय दिन दुना राति चारिगुन्ना
भरल नित बौआक गागर रहतै

(सरल वार्णिक बहर, वर्ण- १४ )


राजीव रंजन मिश्र


No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों