Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-148

झूकैत पलक टीस जगा गेल हमरा
काँपैत ई ठोर शरमा गेल हमरा
कोना चुप रहितौँ रहले नै गेल तेँ
धड़कैत मोनसँ इलू बजा गेल हमरा

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों