Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-137

साड़ीसँ झाँपल धन देखार जुनि करू
भटकैत अछि चोर बड उघार जुनि करू
एलै जतऽसँ फैसन ओतऽ लागै नीक
मैथिल अहाँ एकरा भजार जुनि करू
 

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों