Monday, 28 January 2013

गजल


गजल-४६

सभसँ ऊपर देश भारत
जगसँ सुन्नर देश भारत

मुकुट पर्वत हिन्द चरणहि
छै रमणगर देश भारत

माय मानी माटि के सभ
तें हिलसगर देश भारत

धर्म सभटा जाति सभटा
बड़ दिलह्गर देश भारत

अपन अन्नक बल भरै छै
पेट अनकर देश भारत

सहब ककरो यातना नै
आब बलगर देश भारत

ठाम सभके मान सभके
"नवल" नमहर देश भारत

 >बहरे रमल/मात्रा क्रम :२१२२+२१२२
(तिथि: २५.०१.२०१३)
©पंकज चौधरी "नवलश्री"

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों