Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-139

ने मरलौँ आइ चंचल नजरिक बाणसँ
ने मोहित भेलौँ कोइली सन तानसँ
ई यौवन रूप हमरा नै झड़केलक
पागल बनलौं अहाँ सन नीक इन्सानसँ
No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों