Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-151

डूबल मिथिला पानिमे सब ठाँ कटान
लागल बान्हपर भीड़ भेड़िया धसान
सतमे ओ बड़ दरिद्र छै आइ लागल
जे समुदाय लेल बचल नै एक मचान

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों