Monday, 14 January 2013

गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2012 ( आलोचना-समीक्षा )हमरा सूचित करैत इ परम हर्खक अनुभव भए रहल अछि जे अनचिन्हार आखर द्वारा प्रस्तुत " गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" ( समीक्षा, आलोचना,समालोचना प्रभाग) बर्ख 2012 लेल ओस्ताद ओमप्रकाश जीक  प्रकाशित हुनक आलोचनाकेँ देल जा रहल अछि। हुनका बधाइ। एहि सालक मुख्यचयनकर्ता छलाह ओस्ताद राजदेव मण्डल। हुनका धन्यवाद।

प्रस्तुत अछि ओस्ताद राजदेव मण्डल जीक टिप्पणी जे की हमरा मेलपर पठाएल गेल अछि।

नमस्‍कार,
निर्णय करबाक अवसर भेटल। जइमे तीनटा श्री ओम प्रकाश झाक आ एकटा अमित मि‍श्र जीक लि‍खल आलोचना छल। सम्‍यक दृष्‍टि‍सँ देखला पछाति‍ ओम प्रकाश जीक ‘घोघ उठबैत गजल’ सभसँ नीक लगल।

राजदेव मण्‍डल
1-1-2013


No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों